همه سفارشات به محض ثبت وارد مرحله پردازش، بسته بندی و ارسال میشوند، زمان تحویل بسته ها با توجه به شهر مقصد و وجود مشکلاتی از قبیل ترافیک شرکت پست و شرکت پست بندرعباس، بین 7 تا 10 روز کاری زمان خواهد برد، لطفا با توجه به زمان ارسال سفارش، اقدام به خرید نمایید.