جهت دریافت کد رهگیری و پیگیری سفارش به کانال تلگرام به آدرس: hodi_shopp_post مراجعه کنید، تمامی کدهای رهگیری بعد از 5 روز از ثبت سفارش شما در کانال تلگرام گذاشته میشود.